Країни-лідери виїзного туризму в 2020 р.
Країна Кількість міжнародних поїздок, млн. осіб Доля ринку, %
Німеччина 163,5 10,2
Японія 141,5 8,8
США 123,5 7,7
Китай 100,0 6,2
Великобританія 96,1 6,0
Франція 37,6 2,3
Нідерланди 35,4 2,2
Канада 31,3 2,0
Росія 30,5 1,9
Італія 29,7 1,9

Передбачається, що країною-лідером до 2020 р. по кількості туристичних прибуттів буде Китай і досягне 137,1 млн. осіб. Другим за популярністю туристичним напрямком стануть США (102,4 млн. осіб), далі - Франція (93,3 млн. осіб), Іспанія (71,0 млн. осіб). Щоденні витрати туристів, за винятком коштів на авіаперевезення, збільшаться до 5 млрд. дол. США на день (табл. 2).

Таблиця 2

Країни-лідери в'їзного туризму в 2020 р.
Країна Кількість туристських прибуттів, млн. осіб Доля ринку, %
Китай 137,1 8,6
США 102,4 6,4
Франція 93,3 5,8
Іспанія 71,0 4,4
Гонконг 59,3 3,7
Італія 52,9 3,3
Великобританія 52,8 3,3
Мексика 48,9 3,1
Росія 47,1 2,9
Чехія 44,0 2,7

До 2015 р. показник зайнятих у суміжних галузях з туризмом працівників виросте майже до 270 млн. робочих місць (8,9%). Першою країною за кількістю зайнятого населення залишатиметься Китай (78 594 тис. осіб), за ним йтиме Індія (26 078 тис. осіб) та США (19 261 тис. осіб).

Таким чином, беручи до уваги прогнози ЮНВТО та проаналізувавши міжнародний ринок туристичних послуг, можна визначити такі тенденції розвитку туризму до 2020 р.:

- у Європі потрібно буде витримувати жорстку конкуренцію за прибутки від туризму, що, в свою чергу, буде вимагати від європейської індустрії туризму підвищення якості наданих послуг;
- витрати на усі види подорожей і, у першу чергу, витрати на транспорт, будуть збільшуватися швидше, аніж інші статті сімейного бюджету. Подорожі стануть більш частими, але менш тривалими, тому що витрати на одну поїздку знизяться. У цілому ж витрати на подорожі зростуть за рахунок споживання більш якісного відпочинку;
- число поїздок буде збільшуватися за рахунок міжконтинентальних подорожей з Європи в Америку, Азію й Океанію;
- використання повітряного транспорту буде розширюватися швидше завдяки збільшенню числа зручних прямих рейсів;
- в міру все більш активного впровадження комп'ютерних систем бронювання будуть зменшуватися строки бронювання;
- найбільш активними туристами будуть дві вікові групи: люди літнього віку і молодь;
- продовжуватиме зростати попит на туризм, пов'язаний із відвідуванням визначних пам'яток культури, а також з активним відпочинком;
- стан навколишнього середовища стане одним із домінуючих чинників у притягненні туристів, особливо в сільських і приморських районах;
- географія ж міжнародного туризму буде визначатися пріоритетним для туристів факторами привабливості тих чи інших регіонів, країн. Надалі, основним джерелом задоволення туристичних потреб залишатиметься природний потенціал;
- відбуватиметься тяжіння до незайманої природи, що асоціюється з поняттям краси, і у зв'язку з цим розвиватиметься, насамперед, екологічний туризм;
- розвиток нетрадиційних (екстремальних) видів туризму, поширення індивідуальних туристських подорожей, розвитком елітарного (мисливського, наукового, конгресного), космічного туризму [8].

Висновки. Таким чином, вплив глобалізаційних процесів на міжнародний туризм у світі зросте, що пов'язано з розширенням внесків міжнародного туризму в платіжний баланс країни, забезпечення зайнятості населення, сприянням диверсифікації економіки, а також раціональному використанню рекреаційних ресурсів.

Міжнародний туристський бізнес буде й далі видозмінюватися, розширюватися й перетворюватися. В епоху глобалізації ринки стали нестійкими. Те, що сьогодні з успіхом працює, може зовсім не працювати в майбутньому. Перед тим як приступити до створення нового турпродукта або послуги, почати роботу із залучення нових туристів або збереженню старих клієнтів, туристські центри, як ті, які тільки вирішили вийти на ринок міжнародного туризму, так й активно працюючі на ньому, повинні знайти час для перегляду своїх програм просування убік стратегічного маркетингу.

Література

1. Восемнадцатая Генеральная ассамблея ЮНВТО [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rmat.ru/rumain212/?r278_id=264.
2. Журнал Всесвітньої туристичної організації «Туристичний барометр». - 2009. - №3. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/wto/UNWTO_Barometer_2009_03.pdf.
3. Згуровський О. Війни глобалізації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://dt.ua/POLITICS/viyni_globalizatsiyi.html.
4. Турбізнес втратив 20% клієнтів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://svit.ukrinform.ua/turism.php?page=ukr_tur&id=2671.
5. Туристичні новини [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism.
6. ЮНВТО: В 2009 году поток туристов в мире сократится на 4-6% [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://prohotel.ru/article-106816/0/.
7. South Korea to host next General Assembly // The Daily of the General Asembly. - Madrid, 2011. - October 8.
8. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2010. «Balancing Economic Development and Environmental Sustainability». - Geneva: World Economic Forum, 2010. - 474 p.
9. Tourism Vision 2020 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www2.unwto.org/facts/eng/vision.htm.

Зайцева В.Н., Корниенко О.Н. Международный туризм и глобализация в современном мире

В статье проанализованы особенности мирового рынка услуг, современные тенденции развития мирового хозяйства в целом и туристической индустрии как его составляющей, особое внимание уделено процессу глобализации.

Ключевые слова: международный туризм, глобализация, индустрия туризма, интеграция, рынок туристических услуг, факторы развития туризма, туристические потоки.

Zaytseva V.M., Kornienko O.M. International Tourism and Globalization in the Modern World

In the article the analyzed features of world market of services, modern progress of world economy trends on the whole and tourist industry as his constituent, special attention it is spared to the process of globalization.

Key words: international tourism, globalization, industry of tourism, integration, market of tourist services, factors of development of tourism, tourist streams.
Read Full Article