Основні функції страхування
№ з/п Функція Значення функції
1 Ризикова У рамках ризикової функції здійснюється перерозподіл засобів страхового фонду в разі настання страхових випадків, тобто внаслідок втілення ризику.
2 Попереджувальна Попереджувальна функція полягає у фінансуванні за рахунок засобів страхового фонду заходів щодо скорочення страхового ризику.
3 Накопичувальна Накопичувальна функція пов’язана з нагромадженням коштів населення через укладання договорів страхування.
4 Контрольна Контрольна функція реалізовується під час здійснення контролю за умо­ви цільового формування і використання страхового фонду.

Нормативним документом із забезпечення безпеки туристів є міждержавний стандарт ГОСТ 28681.3-95 "Туристично-екскурсійне обслуговування. Вимоги до забезпечення туристів і екскурсантів" [8]. Згідно з цим документом, ризик для життя і здоров’я людини в туристичному обслуговуванні виникає в умовах існування трьох складових, зокрема: наявності джерела ризику, дії цього джерела на небезпечному для людини рівні, а також схильності людини до сприйняття дії джерел небезпеки. Туристична діяльність пов’язана з численними ризиками. Фактори ризику в туризмі прийнято класифікувати: (рис. 1).

Фактори ризику в туризмі згідно з міждержавним стандартом
Рис. 1. Фактори ризику в туризмі згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 28681.3-95 "Туристично-екскурсійне обслуговування. Вимоги до забезпечення туристів і екскурсантів "

Охріменко О. поділяє підприємницькі ризики суб’єктів туристичної діяльності на дві групи: ризики, які не залежать від діяльності туристичних підприємств (стихійні, природні, техногенні, екологічні); ризики, що прямо залежать від здійснення туристичної діяльності (фінансові, економічні, валютні). [9]. На нашу думку, можна виокремити ризик надійності партнера в туристичному бізнесі. Адже під час створення та реалізації туристичних послуг туроператор співпрацює з туристичними агенціями, компаніями-перевізниками, підприємствами, що надають екскурсійні послуги, закладами готельно-ресторанного обслуговування тощо. У випадку невиконання чи неналежного виконання контрагентами своїх зобов’язань виникає загроза для туристів і загалом підривається імідж туристичного підприємства.

Власне страхування є одним із способів мінімізації ризиків. Розглянемо основні види страхування, які пропонуються на сучасному ринку туристичних послуг. Сьогодні на ринку працюють близько 30 страхових компаній, що пропонують захист туристам, серед них левову частку займають: СК "Європейське туристичне страхування", СК "Еталон", СК "Інго Україна", страхова група "ТАС", СК "АСКА", СК "Універсальна", СК "ПРОСТО-страхування", СК "Крона", СК "Провідна", СК "Індіго", СК "Уніка" та інші.

Страхові компанії забезпечують комплексний особистий і майновий страховий захист туристів під час подорожей за кордон та в межах України. Комплексні програми страхування включають в себе обов’язкові для подорожуючих види страхування, відповідно до Закону України "Про туризм", а також інші види страхування, на вибір споживачів туристичних послуг з метою уникнення додаткових витрат і фінансових збитків у непередбачених ситуаціях під час туристичних подорожей. Види страхування в туризмі представлені на рис. 2. Отож, туристичне страхування пропонує широкий спектр послуг, необхідних для успішного функціонування індустрії туризму.

Види страхування, поширені на ринку страхових послуг
Рис. 2. Види страхування, поширені на ринку страхових послуг (авторська розробка)

Аналіз ринку страхування туристичних подорожей характеризується як позитивними, так і негативними тенденціями. Так, за підсумками Ліги страхових організацій України у першому півріччі 2013 p., обсяги туристичного страхування, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшилися на 12% - до 85 млн. грн. Така позитивна динаміка пов’язана насамперед із зростанням туристичного потоку та підвищенням рівня страхової культури серед споживачів туристичних послуг. Також більш якісною стала асистанс-підтримка туристів у європейських країнах. Важливої уваги заслуговує новий тренд на ринку страхування туристів, а саме страхування через Інтернет. Страхування онлайн в Україні пропонують страхові компанії "ТАС", "Європейське туристичне страхування", "Інго Україна" та "Універсальна". Частка страхування туристів онлайн становить 2% через законодавчі обмеження.

Спостереження фахівців провідних страхових компаній показують, що впродовж останніх років зростає кількість подорожей з-поміж туристів-пенсіонерів, які переважно обирають недорогі тури по Європі. Страхові компанії оцінюють захист людей такої вікової категорії значно дорожче звичайної. Окрім цього, збільшується попит на додаткові види страхування, такі як: додаткове медичне страхування, страхування багажу і неможливості здійснити подорож. Ці всі фактори є дуже взаємозалежними і в сукупності збільшують вартість туру на 2-5%. У табл. 2 представлено рейтинг найбільших страхових виплат туристам протягом 2012/2013 pp.

Таблиця 2

Рейтинг найбільших виплат на ринку туристичного страхування протягом 2012-2013 pp. [10]
Страхова компанія Країна, де відбулася страхова подія Рік компенсації Сума страхової виплати, тис. грн. Страховий випадок
Європейське туристичне страхування Тайланд 2012 1260 медична допомога та повернення на Батьківщину постраждалих туристів внаслідок аварії туристичного автобуса (22 виплати)
Провідна Швейцарія 2013 110 лікування перелому гомілки, отримано­го під час катання на санах
Омега Болгарія 2013 100 оперативна допомога під час лікування опіків у дітей-учасників танцювального колективу (22 виплати)
Універсальна Італія 2013 90 оперативна допомога внаслідок перелому великої гомілкової кістки у туристки; травма отримана на гірськолижному курорті
Провідна Німеччина 2013 89 лікування перелому ноги, отриманого під час екскурсії
Європейське туристичне страхування Румунія 2012 63 медична допомога постраждалим у аварії туристичного автобуса (10 виплат)
Універсальна Тайланд 2013 59 оперативна допомога туристу, який отримав перелом коліна
Провідна Болгарія 2013 58 лікування переломів, отриманих під час катання на лижах
Еталон Німеччина 2012 55 репатріація туристки, яка померла внаслідок інфаркту
Іллєчівське США 2012 48 лікування інфаркту міокарда
Іллєчівське Німеччина 2012 30 оперативна допомога туристу при гострому апендициті

Проте, незважаючи на деякі позитивні тенденції ринку страхових послуг в туристичному бізнесі, сучасні реалії потребують вдосконалення страхового механізму в туризмі. Адже досвід показує, що збільшується кількість туристів, які не можуть отримати медичну допомогу закордоном, оскільки страхові договори складені таким чином, що значна частина ризиків, з якими споживач може зіткнутися на відпочинку, не компенсуються. Багато ризикових подій не прописані в договорах страхування або ж відносяться до форс-мажорних випадків, які не завжди відшкодовуються страховиками. Причина такої проблеми очевидна - низькі тарифи на страхування туристів, які виїжджають за кордон. Так, у середньому обов’язковий страховий тариф перебування туриста в будь-якій європейській країні становить 7-8 грн. на день.

Не менш важливими проблемами є невміння представників туристичних підприємств пояснити туристу механізм дії страхового полісу; недостатньо високий рівень страхової культури споживачів туристичних послуг, які купують страхові поліси в комплексі з туристичними путівками, тоді як туристичні підприємства з метою зниження вартості турпакета пропонують недорогі страхові поліси з мінімальним набором ризиків; несвоєчасне надання у страхову компанію інформації про застрахованих; борги перед страховиками внаслідок банкрутства туристичних фірм.

Більше того, масовий розвиток туристичного бізнесу і жорстка конкуренція на ринку страхування сприяють збільшенню кількості випадків шахрайства у сфері страхування споживачів туристичних послуг. Найчастіше шахрайство проявляється у продажі страхових полісів через Інтернет, не маючи будь-якої ліцензії на такий вид діяльності; також під час купівлі так званої "зеленої карти". На страховому ринку України продається близько 10-30% фальшивих "зелених карт" [11]. Основними причинами масового розвитку страхового шахрайства у сфері туризму виступає корупція, відсутність регуляторних механізмів та нормативно-правової регламентації діяльності страхових компаній щодо запобігання страхових злочинів. У більшості держав страхове шахрайство входить до кримінального законодавства як самостійний склад злочину. Така практика поширена в Австрії, Німеччині, Польщі, Китаї. У США відповідальність за страхове шахрайство регулюється на рівні штатів [12]. Натомість в Україні не має чіткої нормативно-правової бази цієї сфери.

Недобросовісне виконання своїх обов’язків туроператорами і турагентами перед туристами зумовлюють неабияку доцільність страхування відповідальності суб’єктів туристичного бізнесу. За результатами дослідження Асоціації лідерів туристичного бізнесу, однією з характерних ознак кожного туристичного сезону є призупинення діяльності туристичних підприємств, що веде за собою неможливість виконання обов’язків перед туристами. Чинне законодавство України в галузі туризму не передбачає відшкодування збитків туристу на випадок так званого "призупинення діяльності", а лише "внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом" [13]. Станом на сьогодні така проблема знаходиться у процесі обговорення в рамках розробки нового законопроекту "Про внесення змін до закону України "Про туризм".

З огляду на це, асоціація лідерів туристичного бізнесу створила реєстр соціально-відповідальних туроператорів, які застрахували свою відповідальність перед туристами і партнерами (табл. 3).

Таблиця 3

Реєстр соціально-відповідальних туроператорів [13]
Назва туроператора Назва страховика Страхова сума
1 Агентство "ПАНУКРЕЙН" ПАТ "Страхова компанія "Універсальна" 1100487 UAH
2 КОРАЛ ТРЕВЕЛ СК "Кремень" 100000 EUR
3 ТУРФІРМА САМ AT "Страховая група "ТАС" 1100000 UAH
4 ТЕЗ ТУР СК "Європейське туристичне страхування" 50000000 UAH
5 ГЕРМЕС ТРЕВЕЛ ГРУП СК "Європейське туристичне страхування" 236728 UAH
6 ТУРТЕСС ТРЕВЕЛ ПАТ "Страхова компанія "Арсенал стра­хування" 23918100 UAH
7 ВІДЕРШТРАЛЬ СК "Інго Україна" 1200000 UAH

Висновки. Отже, можна стверджувати, що українські страховики перебувають на стадії переосмислення світових тенденцій страхування з метою покращення бізнес-клімату в туризмі. Сучасні реалії перебувають удосконалення соціальних стандартів захисту населення загалом і туристів зокрема. Мінімізація ризиків у туризмі можлива лише за умови налагодження активної співпраці між органами державної влади, туристичними підприємствами і страховими компаніями. Отже, питання страхового забезпечення туристичної галузі потребують комплексного і системного підходу та виходу на якісно новий рівень.

Література

1. Українська федерація убезпечення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ufu.org.ua/ua/statistics/member_statistic/general_insurance/6031.
2. Закон України "Про страхування" №85/96-ВР від 07.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №18. - Ст. 78.
3. Стремковська І.В. Економічна суть страхування / І.В. Стремковська // Інноваційна економіка. - 2009. - №4.
4. Шахов В.В. Страхование / В.В. Шахов. - М.: ЮНИТИ, 1997. - 311 с.
5. Страховое дело / под ред. Л.И. Рейтмана. - М.: Банковской и биржевой научно-консультац. центр, 1992. - 524 с.
6. Заруба О. Страхова справа / О. Заруба. - К.: Знання, 1998. - 313 с.
7. Пацурія Н. Генезис і сутність страхування: аналіз наукових концепцій / Н. Папурія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://papers.univ.kiev.ua/jurydychni_nauky/articles/Thege-nesis_of_the_concepts_regarding_of_the_essence_of_insurance_17567.pdf.
8. ГОСТ 28681.3-95 "Туристично-екскурсійне обслуговування. Вимоги до забезпечення туристів і екскурсантів".
9. Охріменко О.О. Проблеми формування страхового захисту підприємницької діяльності у сфері туризму в Україні / О.О. Охріменко // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2008. - №4.-С 126-131.
10. Інвестгазета №27 від 15.07.2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.investgazeta.net/.
11. Алгазин А.И. Современные тенденции страхового мошенничества [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://antiobman.ru/tricksl.php?а=13.
12. Івашко О.А. Боротьба із шахрайством на ринку страхових послуг: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід / О.А. Івашко, І.М. Редько [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2011/Economics/3_86847.doc.htm.
13. Асоціація лідерів туристичного бізнесу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.altu.com.ua/.
14. Ліга страхових організацій України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uain-sur.com/.
15. Дзеркало тижня [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mw.com.ua/?oid=9859&sid=9143.
16. Рейтинг страхових компаній Insurance Тор [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://insurancetop.com/top.

Рибун М.В. Особенности рынка страхования в сфере туризма

На основе анализа научных представлений о страховании, определена сущность дефиниции "туристическое страхование", обоснованы основные принципы функционирования страхового рынка. Учитывая особенности туристического бизнеса в Украине, определенно существующие проблемы субъектов туристической деятельности в системе страхового обеспечения. Исходя из позиций экономической безопасности, достижения высокого уровня конкурентоспособности на международном рынке туристических услуг и обеспечения устойчивого развития туризма делается невозможным без функционирования надежной системы страхования туристической деятельности и туристов в частности. Учитывая это, охарактеризованы основные и дополнительные виды страхования в туризме, которые предлагаются на отечественном рынке страховых услуг.

Ключевые слова: страхование, страхование в туризме, обязательное страхование, добровольное страхование, риск.

Ribun M.V. The Peculiarities of the Tourism Insurance Market

The essence of the definition "tourist insurance" is specified on the basis of scientific ideas concerning insurance. The basic principles of insurance market functioning are stated. The existent problems of tourist activity subjects in the system of insurance are determined taking into account the features of tourist business in Ukraine. Coming from positions of economic security, the achievement of high level of competitiveness at the international market of tourist services and providing steady development of tourism becomes impossible without functioning of the reliable system of tourist activity tourists in particular. Thus, the basic and additional kinds of tourism insurances that are offered on the modern insurance services market are analyzed.

Keywords: insurance, tourism insurance, obligatory insurance, voluntarily insurance, risk.
Read Full Article