Порівняльна характеристика механізму розвитку сільського зеленого туризму в деяких країнах Європи
Характеристика Польща Угорщина Швеція Німеччина Україна
Визначення поняття "сільський зелений туризм" Визначення міститься в ряді законодавчих актів Немає спеціального визначення Немає спеціального визначення Існує чітке визначення поняття Немає спеціального визначення
Необхідність реєстрації Добровільна реєстрація Добровільна реєстрація Обов'язкова реєстрація Добровільна реєстрація Добровільна реєстрація
Характер оподаткування Діяльність сільського зеленого туризму не оподат-
ковується за певних умов
Діяльність сільського зеленого туризму не оподат-
ковується за певних умов
Сплачується податок як за сільського-сподарську діяльність Діяльність сільського зеленого туризму не оподат-
ковується за певних умов
Діяльність сільського зеленого туризму не оподат-
ковується за певних умов
Мінімальні вимоги до агроосель Вимоги до площі, спальних номерів, кількості санвузлів Вимоги до житлових кімнат Вимоги до приміщення та оточення До приміщень Існують тільки пропозиції
Вимоги до персоналу Загальні вимоги Загальні вимоги Спеціальні вимоги Загальні вимоги Загальні вимоги
Вимоги до харчування Загальні вимоги законодавства Загальні вимоги законодавства Спеціальні вимоги Загальні вимоги законодавства Загальні вимоги законодавства
Вимоги до будівель та споруд Загальні вимоги Загальні вимоги Спеціальні вимоги Загальні вимоги Загальні вимоги
Страхування Загальні вимоги законодавства Загальні вимоги законодавства Обов'язкове страхування майна від нещасних випадків з туристами Загальні вимоги законодавства Загальні вимоги
Категоризація житла; сертифікація послуг Здійснюється категоризація житла за 9 категоріями. Немає категоризації Немає категоризації, але обов'язкова сертифікація Здійснюється категоризація та добровільна сертифікація. Існують пропозиції щодо категоризації і добровільна сертифікація

Джерело: авторська розробка

Потрібно узагальнити й удосконалити, надати свої рекомендації щодо розвитку сільського зеленого туризму в Україні та Польщі, врахувати потреби України та Польщі, оскільки кожен регіон обох країн має свої додаткові можливості та потреби, щодо розвитку сільського зеленого туризму.

Порівнюючи досвід різних країн, можна для себе вибрати оптимальні напрямки галузі сільського зеленого туризму як в Україні, так і в Польщі, визначити пріоритетні завдання, які в першу чергу потрібно виконати для успішного розвитку сільського зеленого туризму на сільських територіях зазначених країн - що є корисне для них, а від чого потрібно відмовитись. Порівняємо чотири країни Європи, де сільський зелений туризм практикується вже досить довго, і Україну, де він тільки набирає обертів. Уся проблема розвитку сільського зеленого туризму України проявляється у відсутності законодавства, яке б чітко регулювало рамки галузі. Для кожного регіону потрібно встановлювати свої норми проведення цієї господарської діяльності і вносити свої пропозиції.

Сільський зелений туризм є багатоаспектною і багатоцільовою формою розв'язання великої кількості проблем розвитку села і задоволення потреб заінтересованих у відпочинку і оздоровлені.

Отже визначення, сільського зеленого туризму в Україні - це вид туризму, який сконцентрований на сільській території, передбачає розвиток центрів обслуговування туристів, забезпечує туриста всіма видами відпочинку цієї місцевості та ознайомлює з місцевими фольклором, традиціями, кухнею, господарюванням та іншими атракціями, водночас забезпечуючи селян прибутком [5].

В Польщі агротуристика (сільський туризм) - форма відпочинку в умовах, близьких до сільської місцевості. Це можуть бути об'єднані спільною діяльністю особи, що надають житло. Ця діяльність представлена в якості альтернативного джерела доходу для сільського господарства, сільського населення.

агротуристика в Польщі

Ця форма туризму включає в себе різні послуги, починаючи від розміщення, шляхом часткового або повного дня проживання з харчуванням, рибалка, верхова їзда, участь в роботі на фермі. Це використання таких атракцій, - як сільський пейзаж, що є привабливим для гостей, які проживають та проводять час на фермі, серед традицій, художніх ремесел (наприклад, вишивання, в'язання гачком), в народних обрядах та підготовці регіональної кухні, в поєднанні з випічкою хліба, виробництвом сирів або м'яса.

Агротуризм є свого роду сільський туризм, відомий у Польщі вже тривалий часу, як відпочинок у сільській місцевості. Це форма відпочинку з фермером, на діючій фермі, де можна спробувати страви господарів, брати участь у ряді польових робіт, дивитися, як кожен день функціонує тваринництво і рослинництво [7].

Мета агротуристики в Польщі полягає в популяризації туризму на сільських та гірських територій, розвиток місцевих мешканців, збільшенню доходів населення, виробництво сувенірної продукції, підвищення привабливість сільських районів, включаючи збільшення цін на землю, і, таким чином, збільшуючи вартість землі сільськогосподарського призначення, розвиток сільської інфраструктури, підтримка розробки моделей екотуризму.

За даними Центрального статистичного бюро на 2012 рік окремих ресурсів житлових одиниць агротуризму в Польщі зареєстровано в цілому більше 57 тис. об'єктів відпочинку туристів в селі. Більшість котеджів розташовані в Малопольському (9845), Підкарпатському (8482) і Поморському (4861) регіонах [7].

В Україні мета та завдання сільського туризму є аналогічні до Польських, та на жаль за повної відсутності законодавства, яке б регламентувало агротуристичну діяльність не можна спостерігати за цим явищем загально по державі, а потрібно вивчати окремо кожен регіон детально, оскільки статистика сільського туризму не ведеться, а селяни при реєстрації підприємницької діяльності не деталізують, що займаються агротуристичним бізнесом. В таблиці 2 порівняємо аспекти розвитку сільського зеленого туризму (агротуристики).

Таблиця 2

Аналогічні та відмінні аспекти розвитку сільського зеленого туризму (агротуристики) в прикордонних районах Польщі та Західної України
Показники Україна Польща
Загальне визначення Сільський зелений туризм - це вид туризму, який сконцентрований на сільській території, передбачає розвиток центрів обслуговування туристів, забезпечує туриста всіма видами відпочинку цієї місцевості та ознайомлює з місцевими фольклором, традиціями, кухнею, господарюванням та іншими атракціями, водночас забезпечуючи селян прибутком. Агротуристика (сільський туризм) - форма відпочинку в умовах, близьких до сільської місцевості. Це можуть бути об'єднані спільною діяльністю особи, що надають житло. Ця діяльність представлена в якості альтернативного джерела доходу для сільського господарства, сільського населення.
Законодавство Відсутнє Відрегульоване та потребує уточнень
Ментальність населення Гостинність населення, бажання поділитись культурою та досвідом, розуміння до інших релігій та культур.
Кількість та якість туристичних атракцій На території досліджуваних країн міститься безліч туристичних атракцій, що відрізняються самобутністю та екологічною привабливість, для туриста.
Подібність культури Культура України і Польщі дуже подібні, це можна побачити на прикладі кухні, національного вбрання та побуту. Жителі цих країн чудово розуміють мову один одного, мають спільну історію.
Мета розвитку сільського туризму (агротуристики) Розвиток сільських територій, збереження культури та побуту села, диверсифікувати сільське господарство, наповнити бюджет сільської сім'ї.

Авторська розробка

Висновок. З вище викладеного матеріалу з впевненістю можна сказати, що сільський туризм (агротуристика) - це той вид діяльності, який суттєво покращує соціально-економічний стан, як Українського так і Польського села, дає змогу культурно розвиватися сільським мешканцям, та покращення їх матеріального добробуту. Оскільки Польща і Україна є держави, що мають багато спільного і не тільки в розвитку туризму, тому можна стверджувати, що до необхідності створення спільних туристичних маршрутів, програм та спільних планів розвитку сільського зеленого туризму, що призведе до успішної реалізації економічних відносин так і дружби між народами.

Список використаних джерел

1. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк та ін.; за заг. ред. В.М. Єрмоленка. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 608 c.
2. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» від 17 червня 2004 p. - №1807-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1807-15
3. Биркович В.І. Сільський зелений туризм - пріоритет розвитку туристичної галузі України / В.І. Биркович [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/byrkovych.htm.
4. Васильєв В.П. Десять років розвитку сільського зеленого туризму в Україні: проблеми та перспективи / В.П Васильєв // Туризм: Теорія і практика. - 2005. - №1. - С.3-16.
5. Гловацька В.В. Сільський зелений туризм: сутність, функції, основи організації / В.В. Гловацька // Економіка АПК. - 2006. - №10.
6. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 9 жовтня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - №12. - Ст.102.
7. Babuchowska K., Arazna E. Rola stowarzyszen agroturystycznych we wspieraniu turystyki na obszarach wiejskich. - Stowarzyszenie Ekonomistow Rolnictwa і Agrobiznesu. - t.VIII. - z.2. - S.12.

Dudziak O.A. Comparative Characteristics of the Rural Green Tourism(Agrotourism) Development in the Western Regions of Ukraine and in the Poland Border Regions

This paper is an important phase of the research, being focused on the development of the rural green tourism, namely, the influence of the latter over the modern Ukrainian and Polish villages development.

The new opportunities of overcoming a variety of economic frontiers are being opened to the rural population. The exigency of both, restructuring agrarian sector of the economy and enhancing the welfare of the rural population, arises. Today, more attention is being paid to the peasants' culture, their development, and the modes of overcoming their social insecurity. Therefore, taking into account such an environment, the rural tourism can not only diversify rural production, but also assist the villagers in enriching their budget.

Rural green tourism is now becoming more and more popular among consumers (tourists), as far as, this type of management is being developed on the basis of the Polish Republic experience, where this type of activity has gained larger scope and legal validity.

Keywords: rural green tourism, agrotourism, farming, farmhouse, rural areas.
Read Full Article