Види заходів та асортимент кейтеринг-послуг
Назва заходу Характеристика послуг
Корпоративні свята, ювілеї фірм Фуршетне меню. Встановлення звукового та світлового обладнання. Організація шоу-програми Запрошення музичного гурту, артистів, ведучого. Оформлення приміщення. Організація обслуговування. Спецефекти
Фуршети після семінарів, виставок, презентацій Фуршетне меню. Оформлення столів. Організація обслуговування
Приватні свята Бенкетне меню. Запрошення ведучого вечора. Встановлення звукового та світлового обладнання. Організація розважальної програми. Оформлення приміщення. Організація обслуговування. Спецефекти
Весілля Спеціальне весільне бенкетне меню. Відповідне оформлення примі­щення. Організація обслуговування. Розробка індивідуального сценарію. Послуги ведучого вечора та артистів. Встановлення звукового та світло­вого обладнання для дискотеки. Спеціальні ефекти та сюрпризи тощо

Комплексність кейтерингових послуг прямо пропорційно залежить від фінансових можливостей замовника. Вартість замовлення кейтерингової компанії залежить від:

- рівня кейтерингової фірми (класу та типу базисного закладу);
- кількості гостей (чим більше персон обслуговується на бенкеті, тим дешевше обходиться частування для кожного з гостей). Наприклад, якщо готується вечеря на двох, замовнику доведеться оплатити не тільки вартість вечері, а й послуги офіціанта та водія. У разі масового замовлення ці послуги надаються безкоштовно;
- складності меню, програми (сценарію) проведення свята та переліку додаткових послуг.

Обслуговування на виїзді завжди дорожче, ніж проведення звичайного банкету в ресторані. Адже в цьому разі клієнт оплачує оренду залів, транспорту, гонорари запрошених музикантів і оформлення. Крім того, обсяг замовлення «на виїзді» більший, ніж звичайний середній чек у ресторані. На банкет замовляють кілька холодних і гарячих закусок, салати, кілька видів гарячих страв і десертів. Тому якщо середній чек у ресторані може бути близько 200 грн., то проведення виїзного банкету обійдеться в 300-500 грн. на людину. Іноді, щоб трохи зекономити, клієнтам дозволяють принести спиртне з собою. Витрати на проведення виїзних заходів передбачають і гонорари артистів і музикантів, якщо клієнт хоче бачити «зірок», їх оплата може становити десятки тисяч доларів. Популярним завершенням вечора є феєрверк - теж недешеве задоволення. У результаті виїзний банкет на 100 осіб може обійтися замовнику 10-20 тис. доларів і більше. Заробіток кейтерингової компанії при цьому становитиме 30-50% від цієї суми.

Незважаючи на активний розвиток ринку кейтерингу в Україні, далеко не всі компанії схильні до замовлення подібного роду послуг. Результати досліджень свідчать про те, що серед працівників підприємств і комерційних фірм міста Черкаси лише 8% обідають у їдальні кейтерингової фірми, ще 6% замовляють доставку обідів в офіс на підприємство. Майже п'ята частина працівників обідає в найближчих до офісу їдальнях, кафе, ресторанах, а частина працівників зазначила, що просто приносить їжу з дому (близько 45%).

Незважаючи ні на що, послуги кейтерингу є досить перспективними. Щорічно кількість компаній, які надають ці послуги, зростає, а ті компанії, що працюють на ринку, збільшують обороти.

Висновки. Таким чином, як видно з вищевикладеного, організація і розвиток кейтерингової діяльності в Україні набирає обертів та вдосконалюється. Сфера ресторанного бізнесу у нашій країні рухається вперед, підкоряючись економічним законам попиту та пропозиції, а також конкуренції за споживача.

Бібліографічний список

1. Халворсен Франсин. Основы кейтеринга: как организовать выездное ресторанное обслуживание / Франсин Халворсен. - М.: Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005.
2. Погодин К. Ресторан выездного обслуживания (кейтеринг): с чего начать, как преуспеть: учебник / К. Погодин. - Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 210 с.
3. Смирнов І.Г. Ресторанна логістика: міжнародний та український аспекти / І.Г. Смирнов // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - №4(45). - С.4-18.
4. П'ятницька Н. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: підручник / Н. Пятницька - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 584 с.
5. Англо-русский словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.emotion-labs.com/services/online/lite/?text=catering&dict=3.
6. Заклади ресторанного господарства. Класифікація: ДСТУ 4281:2004. - [Чинний від 2004-07-01]. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. - 18 с.
7. Кононенко Т.П. Сучасний кейтеринг та обладнання / Т.П. Кононенко, В.О. Єфімова // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. - Харків: ХДУХТ, 2006. - Вип.2(4). - С.264-270.
8. Ратова З.Т Організація кейтерингу в Україні в умовах економічної кризи / З.Т. Ратова, А.В. Попеляр [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://intkonf.org/ratova-zt-popelyar-av-organizatsiya-keyteringu-v-ukrayini-v-umovah-ekonomichnoyi-krizi.

Аннотация. В статье исследованы современные особенности и актуальные проблемы развития кейтеринга как инновационной формы ресторанного бизнеса. Доказано, что кейтеринговые услуги дают возможность обеспечить широкий спектр услуг ресторана. Представлена классификация кейтеринга. Рассмотрены основные виды кейтеринга. Проанализированы преимущества и недостатки использования кейтеринга.

Ключевые слова: кейтеринг, классификация, обслуживание, услуга, заведения ресторанного хозяйства.

Prospects and Problems of Catering in Ukraine

Annotation. The article deals with modern peculiarities and actual problems of catering development as innovative form of restaurant business. It has been proved that catering services give an opportunity to provide a wide range of restaurant services. Catering classification has been presented. Main types of catering have been studied. Advantages and disadvantages of catering use has been analyzed.

Key words: catering, classification, service, restaurant business facilities.